Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty
Jarosław Pachuta MAER, ul. Floriańska 15/5, 44 – 217 Rybnik, w związku z planowaną realizacją projektu pn.
„Wdrożenie wyników prac B+R w postaci zwolnicy stosowanej w mostach napędów pojazdów użytkowych i terenowych”,
który będzie dofinansowany
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020,
oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,
poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
 
w ramach naboru POIR.03.02.01-IP.03-00-001/20 zaprasza do złożenia oferty
w Zapytaniu ofertowym 1/2020, dotyczącym wyboru Wykonawcy, na realizację zamówienia „Dostawa giętarki trzpieniowej CNC”.


Zaproszenie do złożenia oferty

 

Jarosław Pachuta MAER, ul. Floriańska 15/5, 44 – 217 Rybnik, w związku z planowaną realizacją projektu pn.:

„Wdrożenie wyników prac B+R w postaci zwolnicy stosowanej w mostach napędów pojazdów użytkowych i terenowych”,

który będzie dofinansowany
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020,

oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,

poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

 

w ramach naboru POIR.03.02.01-IP.03-00-001/20 zaprasza do złożenia oferty
w Zapytaniu ofertowym 2/2020, dotyczącym wyboru Wykonawcy, na realizację zamówienia „Dostawa stanowiska do badań niszczących”.

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Jarosław Pachuta MAER, ul. Floriańska 15/5, 44 – 217 Rybnik, w związku z planowaną realizacją projektu pn.

„Wdrożenie wyników prac B+R w postaci zwolnicy stosowanej w mostach napędów pojazdów użytkowych i terenowych”,

który będzie dofinansowany
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020,

oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,

poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

 

w ramach naboru POIR.03.02.01-IP.03-00-001/20 zaprasza do złożenia oferty
w Zapytaniu ofertowym 3/2020, dotyczącym wyboru Wykonawcy, na realizację zamówienia „Dostawa wypalarki laserowej”.

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Jarosław Pachuta MAER, ul. Floriańska 15/5, 44 – 217 Rybnik, w związku z planowaną realizacją projektu pn.:

„Wdrożenie wyników prac B+R w postaci zwolnicy stosowanej w mostach napędowych pojazdów użytkowych i terenowych”,

który będzie dofinansowany
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020,

oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,

poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

 

w ramach naboru nrPOIR.03.02.01-IP.03-00-001/20 zaprasza do złożenia oferty
w Zapytaniu ofertowym 2a/2020, dotyczącym wyboru Wykonawcy, na realizację zamówienia „Dostawa stanowiska do badań niszczących”.

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Jarosław Pachuta MAER, ul. Floriańska 15/5, 44 – 217 Rybnik, w związku z planowaną realizacją projektu pn.:

„Wdrożenie wyników prac B+R w postaci zwolnicy stosowanej w mostach napędowych pojazdów użytkowych i terenowych”,

który będzie dofinansowany
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020,

oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,

poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

 

w ramach naboru nrPOIR.03.02.01-IP.03-00-001/20 zaprasza do złożenia oferty
w Zapytaniu ofertowym 4/2020, dotyczącym wyboru Wykonawcy, na realizację zamówienia „Dostawa skanera 3D”.

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Jarosław Pachuta MAER, ul. Floriańska 15/5, 44 – 217 Rybnik, w związku z planowaną realizacją projektu pn.:

„Wdrożenie wyników prac B+R w postaci zwolnicy stosowanej w mostach napędowych pojazdów użytkowych i terenowych”,

który będzie dofinansowany
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020,

oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,

poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

 

w ramach naboru nrPOIR.03.02.01-IP.03-00-001/20 zaprasza do złożenia oferty
w Zapytaniu ofertowym 5/2020, dotyczącym wyboru Wykonawcy, na realizację zamówienia „Dostawa obrabiarki CNC tzw. multitasking”.Zaproszenie do złożenia oferty

 

Jarosław Pachuta MAER, ul. Floriańska 15/5, 44 – 217 Rybnik, w związku z planowaną realizacją projektu pn.:

„Wdrożenie wyników prac B+R w postaci zwolnicy stosowanej w mostach napędowych pojazdów użytkowych i terenowych”,

który będzie dofinansowany
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020,

oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,

poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

 

w ramach naboru nrPOIR.03.02.01-IP.03-00-001/20 zaprasza do złożenia oferty
w Zapytaniu ofertowym 6/2020, dotyczącym wyboru Wykonawcy, na realizację zamówienia „Dostawa centrum obróbczego 5-osiowego ze stołem uchylno-obrotowym”.

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Jarosław Pachuta MAER, ul. Floriańska 15/5, 44 – 217 Rybnik, w związku z planowaną realizacją projektu pn.

„Wdrożenie wyników prac B+R w postaci zwolnicy stosowanej w mostach napędowych pojazdów użytkowych i terenowych”,

który będzie dofinansowany
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020,

oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,

poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

 

w ramach naboru nr POIR.03.02.01-IP.03-00-001/20 zaprasza do złożenia oferty
w Zapytaniu ofertowym 7/2020, dotyczącym wyboru Wykonawcy, na realizację zamówienia „Dostawa oprogramowania CAD”.


Zaproszenie do złożenia oferty

 

Jarosław Pachuta MAER, ul. Floriańska 15/5, 44 – 217 Rybnik, w związku z planowaną realizacją projektu pn.

„Wdrożenie wyników prac B+R w postaci zwolnicy stosowanej w mostach napędowych pojazdów użytkowych i terenowych”,

który będzie dofinansowany
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020,

oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,

poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

 

w ramach naboru nr POIR.03.02.01-IP.03-00-001/20 zaprasza do złożenia oferty
w Zapytaniu ofertowym 8/2020, dotyczącym wyboru Wykonawcy, na realizację zamówienia „Dostawa dwóch stacji roboczych do programu CAD”.


Zaproszenie do złożenia oferty 

Jarosław Pachuta MAER, ul. Floriańska 15/5, 44 – 217 Rybnik, w związku z planowaną realizacją projektu pn.

„Wdrożenie wyników prac B+R w postaci zwolnicy stosowanej w mostach napędowych pojazdów użytkowych i terenowych”,

który będzie dofinansowany
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020,

oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,

poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

 

w ramach naboru nrPOIR.03.02.01-IP.03-00-001/20 zaprasza do złożenia oferty
w Zapytaniu ofertowym 7a/2020, dotyczącym wyboru Wykonawcy, na realizację zamówienia „Dostawa oprogramowania CAD”.

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Jarosław Pachuta MAER, ul. Floriańska 15/5, 44 – 217 Rybnik, w związku z realizacją projektu nr 240000/0649854/20/0,pn.:

„Poprawa bezpieczeństwa pracy poprzez modernizację stanowiska spawaczy”,

realizowanego ze środków finansowych przekazanych przez ZUS na dofinansowanie Projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej,

 

zaprasza do złożenia oferty w Zapytaniu ofertowym nr1/2021, dotyczącym wyboru Wykonawcy, na realizację zamówienia „Dostawa urządzenia do filtrowentylacji”.

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Jarosław Pachuta MAER, ul. Floriańska 15/5, 44 – 217 Rybnik, w związku zrealizacją projektu nr POIR.03.02.01-12-0003/20, pn.

„Wdrożenie wyników prac B+R w postaci zwolnicy stosowanej w mostach napędowych pojazdów użytkowych i terenowych”,

zaprasza do złożenia oferty w Zapytaniu ofertowym 8a/2020, dotyczącym wyboru Wykonawcy, na realizację zamówienia „Dostawa dwóch stacji roboczych do programu CAD”.

 

Files to upload: